Få PendlerPlus

med Rejsekort

Du finder det 16-cifrede Rejsekort kundenummer på forsiden af dit Rejsekort.

 

Bemærk, vi kan kun tildele dig medlemskab af PendlerPlus, såfremt du aktuelt pendler på et pendlerkort af typen Rejsekort Pendler, Rejsekort Pendler Kombi eller på et pendlerkort købt i Arriva Tog app.